Защита на личните данни GDPR

Защита на личните данни GDPR

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, УМНО ДЕТЕ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни

1.    Наименование: "УМНО ДЕТЕ" ЕООД

2.    ЕИК/БУЛСТАТ: 204299534

3.    Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Младост 1, бл. 1Б, ап. 70.

4.    E-mail: umnodete@gmail.com

5.    Телефон.: 0879 90 00 95

6.    Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 425390

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

1.    Наименование: "УМНО ДЕТЕ" ЕООД"

2.    ЕИК/БУЛСТАТ: 204299534

3.    Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Младост 1, бл. 1Б, ап. 70.

4.    Телефон: 0879 90 00 95

5.    Email: umnodete@gmail.com

Информация относно компетентния надзорен орган

1.    Наименование: Комисия за защита на личните данни

2.    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3.    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

4.    Телефон:02 915 3 518

5.    Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

6.    Уеб сайт: www.cpdp.bg

„УМНО ДЕТЕ“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.