ИГРАТА „ТАНГРАМ”- ЛЕСЕН НАЧИН ЗА УСВОЯВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗНАНИЯ
"СЕДЕМ ПЛОЧКИ НА ПОЗНАНИЕТО" ИЛИ МАТЕМАТИКАТА ЛЕСНА, КАТО ДЕТСКА ИГРА
25 Apr
0


"СЕДЕМ ПЛОЧКИ НА ПОЗНАНИЕТО" ИЛИ МАТЕМАТИКАТА ЛЕСНА, КАТО ДЕТСКА ИГРА

ПРОЧЕТЕНА: 20972

ИГРАТА „ТАНГРАМ”- ЛЕСЕН НАЧИН ЗА УСВОЯВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗНАНИЯ


Легенди за играта „Танграм”

Според една от легендите играта „Танграм” се е появила преди 500 години в Древен Китай. Там живял мъж на име Тан. Той бил известен грънчар. Тан бил поканен да покаже най- красивата си керамична плочка на императора. Но както вървял към двореца той се спънал и плочката паднала на земята. Разбила се на 7 парчета- два големи триъгълника, един среден, два малки, един квадрат и един успоредник. Опитал се Тан да сглоби плочката, но при всеки нов опит се получавала нова и различна фигура.. Зарадвал се той и показал фигурите на своите приятели. Геометричният пъзелът на Тан бил наречен „Танграм” и  съществува и до днес непроменен.

Друга легенда разказва, че танграма идва от Далечният изток. Той бил парче кристал с формата на перфектен квадрат. Кралят научил за него и поискал да го притежава. Изпратил заповед  най-мъдрият съветник в неговото царство да отиде и да го вземе. Съветникът открил кристала, поставил го в раницата си и се отправил обратно към двореца. Той пътувал дълго- яздил кон през зелената долина, яздил камила през сухата пустиня, плувал с кораб по бурно море и накрая стигнал в подножието на висока планина. Нямал друг избор и започнал да се катери нагоре по склона. Вървял дни и нощи докато краката му натежали от умора. Спускайки се надолу по склона съветникът се подхлъзнал, кристала излетял от раницата му, ударил се в насрещната скала и се разбил на парчета. Съветникът събрал парчетата от кристала, които за негова радост били само седем. Докато се опитвал да подреди частите от кристала във формата на квадрат, открил, че парченцата могат да се подредят в различни фигури. Сложил съветникът парченцата на кристала в торбата си и продължил към двореца. Кралят бил нетърпелив да види своя кристал и се ужасил когато разбрал, че е счупен. Съветникът показал на краля как от парченцата могат да се подредят различни фигури. Така се появила играта „Танграм”.

Играта „Танграм” е древно изкуство. Нейното наименование преведено от китайски означава "седем плочки на познанието".

Тя се състои от 7 части- един квадрат, един успоредник и пет триъгълника (два големи, един среден и два малки). Играта може да се използва като пъзел, от чиито части се образува нова фигура. В създаването на тази фигура трябва да се използват и седемте геометрични фигури без да се препокриват.

Играта „Танграм” е насочена към развитие на логическото, пространственото и конструктивното мислене и съобразителността. Успешното усвояване на играта в предучилищна възраст зависи от нивото на сензорното развитие на децата. Играейки те запомнят названията на геометричните фигури, техните свойства, отличителни признаци, обследват формата им и свободно ги комбинират с цел получаването на нова фигура. У децата се развива умението за анализ на прости изображения, отделяйки в тях и в обкръжаващите предмети геометричните форми, практическо видоизменяне на една фигура чрез рязане или добавяне на части.

Етапи за усвояване на играта „Танграм”

Етап 1: Създаване на фигура по метода на налагане върху схема.

На първият етап от усвояването на играта „Танграм” се правят редица упражнения, насочени към развитие у децата на пространствени представи, елементи на геометрично въображение, за изработване на практически умения при създаванто на нови фигури по пътя на присъединавянето на една или друга геометрична фигура.

За начало на децата може да се предложи да преброят всички детайли в играта, да намерят определена фигура или да сравнят фигурите по определен признак; могат да се създадат нови фигури от 2-3 елемента. Например: от два триъгълника квадрат или

трапец и т.н.; или да добавят детайли един към друг и да видят как се получава гъба, къща, елха, лента, бонбон и т.н.

Етап 2: Създаване на фигура по образец

Работата на вторият етап от усвояването на играта е най- важният и е свързан с формиране на умение за анализ на образец и словесен израз на начина по който да се разположат пространствено частите на фигурата. Използват се обазци със силуети, в които геометричните фигури са отделени. Децата работят с всички елементи на играта за създаване образ на познато животно- заек, лисица, птица, мечка и др.

Етап 3: Създаване на фигура по контурно изображение

Създаване на фигура по контурно изображение, в които отделните геометрични фигури не са отделени. От децата се изисква зрително отделяне на частите, т.е. на геометричните фигури. Такива занимания могат да бъдат проведени с деца на 6-7 год. възраст,които дълго време са се занимавали с играта „Танграм” и имат натрупан опит. В началото е нужно да се прави съвместен анализ - от какви геометрични фигури са направени отделните части на образеца(например:бягащата гъска- от коя геометрична фигура е направена главата, шията и т.н.)

Етап 4: Създаване на фигура по собствен замисъл

На децата се дава възможност да създадат образ по свой собствен замисъл като предварително обмислят как да разположат пространствено отделните геометрични фигури.

И не забравяйте – най важното е децата да се забавляват. Щастливите и весели деца учат и запаметяват много повече.

КОМЕНТАРИ
НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР