BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ ЕС
27 Jun
0


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ ЕС

ПРОЧЕТЕНА: 949


На 23.06.2020 г „УМНО ДЕТЕ“ ЕООД сключи договор за БФП  BG16RFOP002-2.073-0576-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност.

Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Продължителност на проекта:

3 месеца; Начало: 26.06.2020 г; Край: 23.09.2020 г. 

Стойност на проекта: 10 000.00 лв. БФП, от които 8 500 лв. от ЕС и 1 500 лв. от НС.

Проектът е насочен към осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в УМНО ДЕТЕ ЕООД.